Story Time #12 | Cigarette

I am well aware of how unhealthy secondhand smoking is, but I have
always liked the smell of cigarette smoke. The bar is filled with
it, but his is the one I have been leeching off the whole night.
He exhales beside me, then it is my turn to take it in.
He notices me watching him; he offers a stick.
I refuse and take my nth shot instead.
He continues where he left off.
My eyes follow the stick —
now in between his lips,
and I wonder:
what does
it taste
like
?

Thoughts in Her Labyrinth: #9

“Thank you.”
“You’re welcome.”

I never understood why we respond “you’re welcome” when someone says “thank you.” I guess it’s one of those expressions that has been said over and over again, and throughout time it has lost its value. We could utter a “thanks” and reply with a shortened “welcome,” or sometimes it is a “thanks, too.” I’ve always thought of these daily expressions lightly, but today I realized what it might actually mean.

“Thank you,” you said, many times throughout our conversation.
I do not always respond with it because it feels too formal for me, but I say it anyway: “You’re welcome.”

I then understood why we respond “you’re welcome” when someone says “thank you.” Thank you is what you said over and over again, but each time that you did just added more meaning to it. You say another “thank you” and I reply with a “you’re welcome,” because you are welcome — in my arms, in my life. I’ve always thought of these expressions lightly, but today I realized that its value depends on the person who said them.

A Letter To: #5

I have already given you a letter.

I have already given you a letter, but you did not read it.

I have already given you a letter but you did not read it, and I guess that is actually better.

I have already given you a letter but you did not read it and I guess that is actually better because my thoughts and feelings in that letter are, we could say, outdated.

I have already given you a letter but you did not read it and I guess that is actually better because my thoughts and feelings in that letter are, we could say, outdated, so here I am writing a new one.

I have already given you a letter but you did not read it and I guess that is actually better because my thoughts and feelings in that letter are, we could say, outdated, so here I am writing a new one—don’t worry, I will keep this short:

To the one I used to love most, [Edited: 021917] To you:
We’ve always had our priorities, but now I am happy that you are not part of mine anymore.

Paulit-ulit

unti-unting nawawala
bigla-biglang bumabalik
ala-ala ng damdamin
isip-isip pa rin ng puso

ikot nang ikot ang mga dahilan
balik nang balik sa nakaraan
tama na, tama na
pagod na pagod na pagod na pagod na ako


heto na naman ako sa mga thoughts-to-paper keme ko. pasensya na, kailangan ko lang ilabas ito.

Eklips

Ikaw ang araw, ako ang buwan.

Sa iyo nanggagaling ang liwanag, ako lamang ang tagabalik.
Tayo’y nagbibigayan, naghihintayan—
sa iyong pagsikat, ako’y nasa isang tabi,
handang palitan ka kapag ikaw ay
napagod na’t kailangang mamahinga;
paggising mo’y ako naman ang mahihiga.

Isang araw, anim na buwan.

Ikaw ang aking hinanap pagkabangon ko, katulad ng dati—
Gising na, gising na.
Kung katulad ito ng dati, nasaan ka na?
Tuluyan ka na bang napagod at nangailangang mamahinga?

Panibagong araw, panibagong buwan.

Hindi natitinag ang pagbabago.
Ako ay nagbalik—
unti-unting nakakayanang iharap ang mukha,
patuloy na bumabangon
para sa bagong araw na darating;
sa tamang panahon ako ay mabubuong muli.

Isang araw, isang buwan.

Iyong kagandahan, hinding-hindi malilimutan.
Tayo ay pinagsama sa kalangitan—
hindi man madalas magsama,
sa ilang beses na tayo’y magkatagpo
sa atin ay nanonood ang buong mundo;
mahal, hanggang sa muli nating pagkikita.

Bakla Ka Ba?

Lalaki, magpakalalaki ka
Pigilin mo ang mga luha mo

Lalaki, magpakalalaki ka
Sumali ka sa palakihan ng mga braso

Lalaki, magpakalalaki ka
Ipagmalaki mo ang mga nakasama mo sa kama

Lalaki, magpakalalaki ka
Pasuwitan mo ang babaeng dumadaan sa harap mo

Lalaki, magpakalalaki ka
Titigan mo nang malagkit ang balat ng dilag na katapat mo

Lalaki, magpakalalaki ka
Magsabi ka lang at masusunod ang gusto mo

Lalaki, magpakalalaki ka!

Bakit Hindi Ka Nag-ingat?

Babae, mag-ingat ka
Balutin mo ang katawan mo

Babae, mag-ingat ka
Lumingon ka sa likuran mo

Babae, mag-ingat ka
Bilisan mo ang paglalakad mo

Babae, mag-ingat ka
Kumaripas ka na ng takbo

Babae, mag-ingat ka
Huwag kang sumigaw, katumbas nito ang buhay mo

Babae, mag-ingat ka
Umoo ka lang nang umoo

Babae, mag-ingat ka
Isubo mo ang lahat ng ibinibigay sa iyo

Babae, mag-ingat ka.